Välkommen till Hallstenshagens samfällighetsförening - en idyll mellan havet och staden!

Hallstenshagen är ett idylliskt, barnvänligt och lugnt småhusområde, beläget mellan Fiskebäck och Önnered i Västra Frölunda. Samfälligheten består av 79 småhus och i området finns en stor lekplats, en fotbollsplan och en tennisbana. 

Denna webbplats är i huvudsak till för dig som är bosatt i området. Här kan du bland annat läsa våra styrelseprotokoll och informationsbrev. Här hittar du också viktig information kring samfälligheten.

Är du inte bosatt i området men vill nå samfällighetsföreningen kan du göra det via info@hallstenshagen.se.